Spis treści

Tom 16, Numer 2, 2010

 Badania obrazowe w diagnostyce bólów dolnego odcinka kręgosłupa

Marek Krasuski, Piotr Tederko
Marek  Krasuski, Piotr  Tederko

MONZ
2010; 16(2):117-130
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Depresja – jeden z wielkich problemów geriatrycznych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad
Ewa  Rudnicka-Drożak, Beata  Rybojad

MONZ
2010; 16(2):131-139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Poradnictwo genetyczne w kontekście choroby nowotworowej – preferencje pacjentów dotyczące sposobu przedstawiania wielkości ryzyka zachorowania

Agata Wyrębska, Bogdan Kałużewski, Mieczysław Gałuszka
Agata  Wyrębska, Bogdan  Kałużewski, Mieczysław  Gałuszka

MONZ
2010; 16(2):140-151
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Dostępność, jakość i sprawność funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce w opinii pacjentek korzystających i niekorzystających z prywatnej opieki ginekologicznej

Iwona Bojar, Irena Woźnica, Tomasz Holecki, Julia Diatczyk
Iwona  Bojar, Irena  Woźnica, Tomasz  Holecki, Julia  Diatczyk

MONZ
2010; 16(2):152-161
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Czynniki socjoekonomiczne a występowanie nadciśnienia tętniczego na wsi i w mieście. Badanie WOBASZ

Maria Polakowska, Walerian Piotrowski
Maria  Polakowska, Walerian  Piotrowski

MONZ
2010; 16(2):162-173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Otyłość jako interdyscyplinarny problem medyczny. (Część II). Wpływ otyłości na zdrowie człowieka

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Krzysztof Marczewski
Marek  Derkacz, Iwona  Chmiel-Perzyńska, Krzysztof  Marczewski

MONZ
2010; 16(2):175-183
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Problemy zdrowotne a jakość Ŝycia kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Mariola Janiszewska-Grzyb
Dorota  Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna  Pacian, Mariola  Janiszewska-Grzyb

MONZ
2010; 16(2):184-191
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Urazy czaszkowo- mózgowe epidemią XXI wieku

Małgorzata Rutkowska
Małgorzata  Rutkowska

MONZ
2010; 16(2):192-200
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Obecność przeciwciał anty-hantawirusowych u leśników Roztoczańskiego Parku Narodowego i nadleśnictwa Puławy (makroregion lubelski) Doniesienie wstępne

Józef Piotr Knap, Anna Nowakowska, Jacek Dutkiewicz, Violetta Zając, Angelina Wójcik-Fatla, Jolanta Chmielewska-Badora, Zdzisław Strupieniuk
Józef Piotr Knap, Anna  Nowakowska, Jacek  Dutkiewicz, Violetta  Zając, Angelina  Wójcik-Fatla, Jolanta  Chmielewska-Badora, Zdzisław  Strupieniuk

MONZ
2010; 16(2):201-216
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Występowanie współzakażeń Borrelia Burgdorferi, Anaplasma Phagocytophilum, Bartonella SPP. i Babesia Microti u pacjentów z rozpoznaniem boreliozy

Jolanta Chmielewska-Badora, Ewa Cisak, Violetta Zając, Jacek Zwoliński, Jacek Dutkiewicz
Jolanta  Chmielewska-Badora, Ewa  Cisak, Violetta  Zając, Jacek  Zwoliński, Jacek  Dutkiewicz

MONZ
2010; 16(2):217-225
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Diagnostyka różnicowa żółtaczek na podstawie opisu przypadku

Andrzej Prystupa, Anna Grzywna-Celińska, Bogusław Makaruk, Małgorzata Olga Zamecka, Witold Krupski, Grzegorz Dzida, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Anna  Grzywna-Celińska, Bogusław  Makaruk, Małgorzata Olga Zamecka, Witold  Krupski, Grzegorz  Dzida, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2010; 16(2):227-235
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Encefalopatia Wernickego - zespół objawów neurologicznych spowodowanych niedoborem witaminy B1

Artur Węsek, Renata Stankiewicz, Janusz Schabowski
Artur  Węsek, Renata  Stankiewicz, Janusz  Schabowski

MONZ
2010; 16(2):236-241
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Guzy ciążowe jamy ustnej

Bogumił Lewandowski, Bartosz Marynowski
Bogumił  Lewandowski, Bartosz  Marynowski

MONZ
2010; 16(2):242-249
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Przekształcenia własnościowe – kierunek zmian antykryzysowych w organizacjach opieki zdrowotnej

Joanna Jasińska, Iwona Bojar, Alfred Owoc
Joanna  Jasińska, Iwona  Bojar, Alfred  Owoc

MONZ
2010; 16(2):251-265
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu

Barbara Gugała, Lucyna Boratym-Dubiel, Zdzisława Chmiel, Paweł Januszewicz
Barbara  Gugała, Lucyna  Boratym-Dubiel, Zdzisława  Chmiel, Paweł  Januszewicz

MONZ
2010; 16(2):266-275
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Psychologiczne aspekty dzielenia się wiedzą w miejscu pracy na przykładzie grupy pielęgniarek warszawskich szpitali

Dorota Maliszewska, Iwona Bojar, Irena Woźnica, Alfred Owoc, Julia Diatczyk
Dorota  Maliszewska, Iwona  Bojar, Irena  Woźnica, Alfred  Owoc, Julia  Diatczyk

MONZ
2010; 16(2):276-289
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS