Spis treści

Tom 17, Numer 4, 2011

Media jako źródło wiedzy o zdrowiu

Ewa Szymczuk, Janina Zajchowska, Anna Dominik, Marta Makara-Studzińska, Agnieszka Zwolak, Jadwiga Daniluk
Ewa  Szymczuk, Janina  Zajchowska, Anna  Dominik, Marta  Makara-Studzińska, Agnieszka  Zwolak, Jadwiga  Daniluk

MONZ
2011; 17(4):165-168
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Postrzeganie własnej choroby a poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób przewlekle chorych

Jarosław Sak, Mirosław J. Jarosz, Jerzy Mosiewicz, Dariusz Sagan, Michał Wiechetek, Jakub Pawlikowski, Anna Włoszczak-Szubzda, Elżbieta Olszewska
Jarosław  Sak, Mirosław J.  Jarosz, Jerzy  Mosiewicz, Dariusz  Sagan, Michał  Wiechetek, Jakub  Pawlikowski, Anna  Włoszczak-Szubzda, Elżbieta  Olszewska

MONZ
2011; 17(4):169-173
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy

Ewa Chemperek, Mariusz Goniewicz, Anna Włoszczak-Szubzda, Magdalena Wac-Górczyńska, Grzegorz Nowicki, Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz
Ewa  Chemperek, Mariusz  Goniewicz, Anna  Włoszczak-Szubzda, Magdalena  Wac-Górczyńska, Grzegorz  Nowicki, Agnieszka  Mikuła-Mazurkiewicz

MONZ
2011; 17(4):174-179
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czas pracy dzieci w rodzinach wiejskich –ocena na podstawie różnych metod

Stanisław Lachowski
Stanisław  Lachowski

MONZ
2011; 17(4):180-184
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa

Helena Bartyzel-Lechforowicz, Michał Idzikowski, Beata Martowicz
Helena  Bartyzel-Lechforowicz, Michał  Idzikowski, Beata  Martowicz

MONZ
2011; 17(4):185-188
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach województwa lubelskiego

Zofia Kubińska, Barbara Bergier, Józef Bergier
Zofia  Kubińska, Barbara  Bergier, Józef  Bergier

MONZ
2011; 17(4):189-193
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Platforma e-ZOZ w modelu Application Service Providing jako propozycja rozwiązań w zarządzaniu placówkami lecznictwa otwartego

Waldemar Wierzba, Edward Byczyński, Alfred Owoc, Iwona Bojar
Waldemar  Wierzba, Edward  Byczyński, Alfred  Owoc, Iwona  Bojar

MONZ
2011; 17(4):194-196
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Pojedyncza tętnica pępowinowa u płodu

Tomasz Gęca, Maciej Kwiatek, Arkadiusz Krzyżanowski, Anna Kwaśniewska
Tomasz  Gęca, Maciej  Kwiatek, Arkadiusz  Krzyżanowski, Anna  Kwaśniewska

MONZ
2011; 17(4):197-201
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Aktywność farmakologiczna olejków eterycznych i ich składników w leczeniu schorzeń układu pokarmowego

Sylwia Katarzyna Król, Lucyna Kapka-Skrzypczak
Sylwia Katarzyna  Król, Lucyna  Kapka-Skrzypczak

MONZ
2011; 17(4):202-205
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dopalacze – stan aktualny i wytyczne na przyszłość

Lucyna Kapka-Skrzypczak, Małgorzata Cyranka, Piotr Kulpa, Maciej Skrzypczak, Andrzej Wojtyła
Lucyna  Kapka-Skrzypczak, Małgorzata  Cyranka, Piotr  Kulpa, Maciej  Skrzypczak, Andrzej  Wojtyła

MONZ
2011; 17(4):206-211
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Klinika zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w praktyce lekarza rodzinnego – problem ciągle aktualny

Dorota Trzmiel, Anna Lis-Święty, Beata Bergler-Czop
Dorota  Trzmiel, Anna   Lis-Święty, Beata  Bergler-Czop

MONZ
2011; 17(4):212-217
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dieta ciężarnej a ryzyko wad wrodzonych dziecka

Lucyna Kapka-Skrzypczak, Joanna Niedźwiecka, Maciej Skrzypczak, Julia Diatczyk, Andrzej Wojtyła
Lucyna  Kapka-Skrzypczak, Joanna  Niedźwiecka, Maciej  Skrzypczak, Julia  Diatczyk, Andrzej  Wojtyła

MONZ
2011; 17(4):218-223
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS