Spis treści

Tom 16, Numer 3, 2010

 Fibromialgia

Julita Czech, Piotr Tederko, Marek Krasuski
Julita  Czech, Piotr  Tederko, Marek  Krasuski

MONZ
2010; 16(3):303-314
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Bóle kręgosłupa – przyczyny, postępowanie

Katarzyna Hanus-Atras, Joanna Iłżecka
Katarzyna  Hanus-Atras, Joanna  Iłżecka

MONZ
2010; 16(3):315-322
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego

Artur Wdowiak, Magdalena Lewicka, Grzegorz Bakalczuk, Magdalena Bąk, Szymon Bakalczuk, Henryk Wiktor
Artur  Wdowiak, Magdalena  Lewicka, Grzegorz  Bakalczuk, Magdalena  Bąk, Szymon  Bakalczuk, Henryk  Wiktor

MONZ
2010; 16(3):323-330
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Serologiczne badania członków rodzin w kierunku jersiniozy

Nimfa Maria Stojek
Nimfa Maria Stojek

MONZ
2010; 16(3):331-339
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Tężec – choroba wciąż aktualna w Polsce

Teresa Kłapeć, Maria Stroczyńska-Sikorska
Teresa  Kłapeć, Maria  Stroczyńska-Sikorska

MONZ
2010; 16(3):340-346
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Problemy z oceną zależności między zawartością tkanki tłuszczowej a kalorycznością diety dzieci przedszkolnych

Emilia Kolarzyk, Anna Janik, Jacek Kwiatkowski
Emilia  Kolarzyk, Anna  Janik, Jacek  Kwiatkowski

MONZ
2010; 16(3):347-353
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Stężenie składników mineralnych we włosach dzieci przedszkolnych w odniesieniu do ich stanu odżywienia

Emilia Kolarzyk, Małgorzata Szady-Grad, Anna Janik
Emilia  Kolarzyk, Małgorzata  Szady-Grad, Anna  Janik

MONZ
2010; 16(3):354-360
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Czy stosować statyny u pacjentów z chorobą wątroby ? Omówienie na podstawie opisu przypadku

Andrzej Prystupa, Anna Grzywa-Celińska, Jerzy Mosiewicz
Andrzej  Prystupa, Anna  Grzywa-Celińska, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2010; 16(3):361-365
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Trudna interpretacja stężenia markerów sercowych u pacjentów dializowanych – opis przypadku

Andrzej J. Jaroszyński
Andrzej J. Jaroszyński

MONZ
2010; 16(3):366-371
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Rozpowszechnienie zaburzeń gospodarki lipidowej wśród uczestników programu profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w mieście średniej wielkości

Irena Maniecka-Bryła, Marek Bryła, Aleksandra Maciak
Irena  Maniecka-Bryła, Marek  Bryła, Aleksandra  Maciak

MONZ
2010; 16(3):372-390
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Baza szpitalna w Polsce i na świecie

Lucyna Kapka-Skrzypczak, Irena Woźnica, Sławomir Ćwikła, Maciej Skrzypczak, Julia Diatczyk
Lucyna  Kapka-Skrzypczak, Irena  Woźnica, Sławomir  Ćwikła, Maciej  Skrzypczak, Julia  Diatczyk

MONZ
2010; 16(3):391-405
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poziom wiedzy mieszkanek wsi na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwór piersi oraz zasad profilaktyki

Magdalena Florek-Luszczki
Magdalena  Florek-Luszczki

MONZ
2010; 16(3):406-415
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym

Marian Jędrych, Barbara Jodłowska-Jędrych, Anna Michalska, Agnieszka J. Kowalska, Jarosław Sak
Marian  Jędrych, Barbara  Jodłowska-Jędrych, Anna  Michalska, Agnieszka J. Kowalska, Jarosław  Sak

MONZ
2010; 16(3):416-426
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Ethical aspects of physician-patient communication

Agnieszka J. Kowalska, Mirosław J. Jarosz, Jarosław Sak, Jakub Pawlikowski, Rafał Patryn, Anna Pacian, Anna Włoszczak-Szubzda
Agnieszka J. Kowalska, Mirosław J. Jarosz, Jarosław  Sak, Jakub  Pawlikowski, Rafał  Patryn, Anna  Pacian, Anna  Włoszczak-Szubzda

MONZ
2010; 16(3):427-435
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Orzecznictwo lekarskie w kontekście poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego

Jarosław Pinkas, Waldemar Wierzba, Alfred Owoc, Iwona Bojar
Jarosław  Pinkas, Waldemar  Wierzba, Alfred  Owoc, Iwona  Bojar

MONZ
2010; 16(3):437-443
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS