Spis treści

Tom 16, Numer 4, 2010

Zapotrzebowanie na usługi świadczone osobom niepełnosprawnym zamieszkującym obszary wiejskie województwa lubelskiego

Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska-Topolska, Ewa Rudnicka–Drożak
Marta  Makara-Studzińska, Justyna  Morylowska-Topolska, Ewa  Rudnicka–Drożak

MONZ
2010; 16(4):454-462
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej małych miast oraz wsi Polski południowo-wschodniej

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Agnieszka Kowal, Ewelina Grywalska, Magdalena Michałojć-Derkacz, Beata Pawłowska
Marek  Derkacz, Iwona  Chmiel-Perzyńska, Agnieszka  Kowal, Ewelina  Grywalska, Magdalena  Michałojć-Derkacz, Beata  Pawłowska

MONZ
2010; 16(4):463-473
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Czynniki wpływające na częstość wykonywania badania mammograficznego

Barbara Prażmowska, Grażyna Puto, Hubert Huras
Barbara  Prażmowska, Grażyna  Puto, Hubert  Huras

MONZ
2010; 16(4):474-484
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dostępność usług medycznych na wsi i w mieście. Badanie WOBASZ

Walerian Piotrowski, Maria Polakowska
MONZ
2010; 16(4):485-495

ICID: 976602
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Działalność edukacyjna pielęgniarek środowiskowych w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Agata Stefanowicz, Teresa B. Kulik, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Jolanta Pacian, Hanna Skórzyńska
Agata  Stefanowicz, Teresa B. Kulik, Dorota  Żołnierczuk-Kieliszek, Jolanta  Pacian, Hanna  Skórzyńska

MONZ
2010; 16(4):496-506
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa a aktywność zawodowa rolników

Jacek Głodzik, Grzegorz Głąb
Jacek  Głodzik, Grzegorz  Głąb

MONZ
2010; 16(4):507-515
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Listerioza – mało znana, niebezpieczna choroba zakaźna

Elżbieta Galińska, Józef P. Knap, Maria Stroczyńska-Sikorska
Elżbieta  Galińska, Józef P. Knap, Maria  Stroczyńska-Sikorska

MONZ
2010; 16(4):517-527
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Ogon ludzki - opis przypadku

M. Budner, M. Boczar, E. Sawicka, W. Piwowar
M.  Budner, M.  Boczar, E.  Sawicka, W.  Piwowar

MONZ
2010; 16(4):529-535
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Od objawów do rozpoznania dyspepsji czynnościowej

Grzegorz Popczak, Agnieszka Kowal, Andrzej Prystupa, Janusz Schabowski, Jerzy Mosiewicz
Grzegorz  Popczak, Agnieszka  Kowal, Andrzej  Prystupa, Janusz  Schabowski, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2010; 16(4):536-545
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Zwyczaje żywieniowe młodzieży w Polsce

Iwona Bojar, Andrzej Wojtyła, Przemysław Biliński, Krzysztof Wojtyła
Iwona  Bojar, Andrzej  Wojtyła, Przemysław  Biliński, Krzysztof  Wojtyła

MONZ
2010; 16(4):548-557
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce

Andrzej Wojtyła, Iwona Bojar, Przemysław Biliński
Andrzej  Wojtyła, Iwona  Bojar, Przemysław  Biliński

MONZ
2010; 16(4):558-569
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Problem spożywania alkoholu wśród młodzieży w Polsce

Andrzej Wojtyła, Iwona Bojar, Przemysław Biliński
Andrzej  Wojtyła, Iwona  Bojar, Przemysław  Biliński

MONZ
2010; 16(4):570-580
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Ocena poziomu wiedzy młodzieży warszawskich szkół średnich na temat wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia

Alfred Owoc, Dorota Maliszewska, Iwona Bojar, Adrianna Pawełaczak-Barszczowska
Alfred  Owoc, Dorota  Maliszewska, Iwona  Bojar, Adrianna  Pawełaczak-Barszczowska

MONZ
2010; 16(4):581-594
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Aktywność fiyczna pielęgniarek z uwzględnieniem ich wieku

Józef Bergier, Barbara Bergier, Andrzej Soroka, Zofia Kubińska
Józef  Bergier, Barbara  Bergier, Andrzej  Soroka, Zofia  Kubińska

MONZ
2010; 16(4):595-605
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

 Badanie zakresów samodzielności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku ich życia

Elżbieta Kamusińska
Elżbieta  Kamusińska

MONZ
2010; 16(4):607-613
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS