Spis treści

Tom 17, Numer 3, 2011

Szkoła rodzenia – profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka

Maciej Kwiatek, Tomasz Gęca, Joanna Biegaj-Fic, Anna Kwaśniewska
Maciej  Kwiatek, Tomasz  Gęca, Joanna  Biegaj-Fic, Anna  Kwaśniewska

MONZ
2011; 17(3):111-115
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rola stresu w życiu pacjentów leczonych na oddziałach kardiologicznych

Marian Jędrych, Ewelina Ruta, Barbara Jodłowska-Jędrych, Anna Kusio
Marian  Jędrych, Ewelina  Ruta, Barbara  Jodłowska-Jędrych, Anna  Kusio

MONZ
2011; 17(3):116-122
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Włóknisto-przerostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej. Obserwacje własne

Bogumił Lewandowski, Katarzyna Zdonek, Małgorzata Paluszkiewicz
Bogumił  Lewandowski, Katarzyna  Zdonek, Małgorzata  Paluszkiewicz

MONZ
2011; 17(3):123-126
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Poczucie własnej skuteczności w kontekście radzenia sobie w sytuacjach trudnych kobiet i mężczyzn z nabytą niepełnosprawnością ruchową

Stanisława Byra
MONZ
2011; 17(3):127-134

ICID: 976174
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Prawo pacjenta z uszkodzeniem słuchu do informacji medycznej a kwestia świadomej zgody na podejmowanie interwencji medycznych

Marta Makara-Studzińska, Agnieszka Joanna Kowalska
Marta  Makara-Studzińska, Agnieszka Joanna Kowalska

MONZ
2011; 17(3):135-139
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Wybrane zastosowania technologii informatycznej w podstawowej opiece zdrowotnej

Michał Pasternak, Mirosław Jerzy Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda, Andrzej Horoch
Michał  Pasternak, Mirosław Jerzy Jarosz, Anna  Włoszczak-Szubzda, Andrzej  Horoch

MONZ
2011; 17(3):140-144
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Wojciech Krawczyk, Ewa Rudnicka-Drożak
Wojciech  Krawczyk, Ewa  Rudnicka-Drożak

MONZ
2011; 17(3):145-147
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Alkoholowa choroba wątroby w praktyce lekarskiej

Monika Szymańska, Andrzej Prystupa, Agata Koprianiuk-Sowińska, Janusz Schabowski, Jerzy Mosiewicz
Monika  Szymańska, Andrzej  Prystupa, Agata  Koprianiuk-Sowińska, Janusz  Schabowski, Jerzy  Mosiewicz

MONZ
2011; 17(3):148-154
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Tularemia – wciąż groźna zoonoza

Teresa Kłapeć, Alicja Cholewa
Teresa  Kłapeć, Alicja  Cholewa

MONZ
2011; 17(3):155-160
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Dioksyny i furany w środowisku i ich wpływ na organizm

Zdzisław Brzeski
Zdzisław  Brzeski

MONZ
2011; 17(3):161-164
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS