Spis treści

Tom 17, Numer 2, 2011

Postawa ciała a predyspozycje energetyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie

Irena Momola, Wojciech Czarny
Irena  Momola, Wojciech  Czarny

MONZ
2011; 17(2):57-63
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Satysfakcja z życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w pierwszym okresie nabycia niepełnosprawności – funkcje wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego

Stanisława Byra
Stanisława  Byra

MONZ
2011; 17(2):64-70
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa

Artur Wdowiak, Magdalena Bąk, Magdalena Lewicka, Katarzyna Kanadys, Grzegorz Bakalczuk
Artur  Wdowiak, Magdalena  Bąk, Magdalena  Lewicka, Katarzyna  Kanadys, Grzegorz  Bakalczuk

MONZ
2011; 17(2):71-74
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Bioetyczne oraz społeczne uwarunkowania zapłodnienia in vitro w opinii położnych

Renata Bogusz, Edyta Gałęziowska
Renata  Bogusz, Edyta  Gałęziowska

MONZ
2011; 17(2):75-79
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Ryzykowne zachowania młodzieży warszawskich szkół średnich w kontekście chorób układu krążenia

Alfred Owoc, Dorota Maliszewska, Adrianna Pawełczak-Barszczowska, Iwona Bojar
Alfred  Owoc, Dorota  Maliszewska, Adrianna  Pawełczak-Barszczowska, Iwona  Bojar

MONZ
2011; 17(2):80-84
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Występowanie zespołu metabolicznego u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 2 – epidemiologiczne badanie retrospektywne

Dariusz Chlebus, Iwona Kaznowska-Bystryk, Hanna Lewandowska-Stanek
Dariusz  Chlebus, Iwona  Kaznowska-Bystryk, Hanna  Lewandowska-Stanek

MONZ
2011; 17(2):85-89
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich

Teresa Bernadetta Kulik, Mariola Janiszewska, Ewa Piróg, Anna Pacian, Agata Stefanowicz, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Jolanta Pacian
Teresa Bernadetta Kulik, Mariola  Janiszewska, Ewa  Piróg, Anna  Pacian, Agata  Stefanowicz, Dorota  Żołnierczuk-Kieliszek, Jolanta  Pacian

MONZ
2011; 17(2):90-95
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Problemy komunikowania się pracowników medycznych z pacjentami głuchymi i głuchoniemymi

Agnieszka Joanna Kowalska, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jerzy Jarosz
Agnieszka Joanna Kowalska, Anna  Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jerzy Jarosz

MONZ
2011; 17(2):96-99
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Próby komercjalizacji idei transplantacyjnej w świetle rozstrzygnięć w prawie międzynarodowym

Beata Dobrowolska
Beata  Dobrowolska

MONZ
2011; 17(2):100-104
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Pacjent – choroba – medyk. Znaczenie i role w komunikacji

Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jerzy Jarosz
Anna  Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jerzy Jarosz

MONZ
2011; 17(2):105-110
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS