Spis treści

Tom 17, Numer 1, 2011

Wstępne wyniki badań seroepidemiologicznych i klinicznych w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych

Elżbieta Monika Galińska, Józef Piotr Knap, Jolanta Chmielewska-Badora
MONZ
2011; 17(1):1-6

ICID: 961612
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Występowanie Clostridium tetani w środowisku hodowlanym koni

Paweł Różański, Dorota Różańska, Henryk Krukowski
Paweł  Różański, Dorota  Różańska, Henryk  Krukowski

MONZ
2011; 17(1):7-11
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Narażenie pracowników fermy zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny

Bożena Nowakowicz-Dębek, Łukasz Wlazło, Kamila Klimek, Henryk Krukowski, Justyna Martyna
Bożena  Nowakowicz-Dębek, Łukasz  Wlazło, Kamila  Klimek, Henryk  Krukowski, Justyna  Martyna

MONZ
2011; 17(1):12-16
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Zawartość fosforu, potasu i wapnia w ziarnie wybranych odmian owsa siewnego

Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska, Artur Makarewicz
Barbara  Gąsiorowska, Anna  Cybulska, Artur  Makarewicz

MONZ
2011; 17(1):17-22
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Współczesne trendy usuwania tłuszczu z żywności w aspekcie zdrowej diety człowieka

Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Paweł Sobczak, Marian Panasiewicz
Wioletta  Żukiewicz-Sobczak, Paweł  Sobczak, Marian  Panasiewicz

MONZ
2011; 17(1):23-27
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Środki ochrony roślin a zdrowie rolników – biomarkery oraz możliwości ich wykorzystania do ocen ekspozycji na pestycydy

Lucyna Kapka-Skrzypczak, Małgorzata Cyranka, Marcin Kruszewski, Waldemar A. Turski
Lucyna  Kapka-Skrzypczak, Małgorzata  Cyranka, Marcin  Kruszewski, Waldemar A. Turski

MONZ
2011; 17(1):28-32
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Nawozy sztuczne, azotyny, a nowotwory złośliwe

Beata Kościańska, Elżbieta Rodecka-Gustaw
Beata  Kościańska, Elżbieta  Rodecka-Gustaw

MONZ
2011; 17(1):33-38
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Rolnictwo ekologiczne a jakość wody

Nimfa Maria Stojek
Nimfa Maria Stojek

MONZ
2011; 17(1):39-44
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Woda jako potencjalne źródło zarażenia ludzi i zwierząt pierwotniakami
z rodzajów Cryptosporidium i Giardia

Hubert Bojar, Teresa Kłapeć
Hubert  Bojar, Teresa  Kłapeć

MONZ
2011; 17(1):45-51
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS

Środowiskowe zagrożenia biologiczne dla kobiet ciężarnych – występowanie i profilaktyka

Iwona Bojar, Alfred Owoc
Iwona  Bojar, Alfred  Owoc

MONZ
2011; 17(1):52-56
STRESZCZENIE >> PEŁNY TEKST >>  STATS